Nyttig

Fra denne siden vil du finne nyttig organisasjonsstoff, først og fremst for våre egne folkeakademier, men også andre lag og arrangører er velkommen inn. Mer generelt organisasjonsstoff blir lagt ut på denne siden etter hvert, mens Folkeakademiets tillitsvalgte finner internt stoff som skjema, vedtekter og rutiner via lenken INTERNT.
FOLKEAKADEMIETs
IDÉGRUNNLAG

Bokmål | Nynorsk
Samisk

Ny info-brosjyre om Folkeakademiet!
Bestill her
Last ned gratis
Acrobat Reader
Du trenger dette programmet for å laste ned de av skjemaene våre som er i PDF-format
 
Handlingsplan, vedtekter m.m. fra Landsmøtet 2006 finner du her

Nyttige sider på Internett

Bokrabatt - Ny medlemsfordel
Som medlem i Folkeaklademiet får du nå 15 prosent rabatt på alle titler fra Vega Forlag. Du finner detaljer om ordningen på side 22 i NØKKELEN nr 4/2005.
[13.12.05]

Hurra for Folkeakademiet!
I 2005 er det 100 år siden Folkeakademienes Landsforbund ble stiftet. 18. september markeres jubileet lokalt av folkeakademier over hele landet - se oversikt på jubileumssiden! Flere arrangement registreres fortløpende. Der finnes også forslag til pressemelding m.m.
[08.09.05] Se egen side for jubileet

Ny medlemsfordel
Folkeakademiet har inngått en avtale med Riksteatret som gir alle akademimedlemmer 25% rabatt på Riksteatrets forestillinger - foreløpig høsten 2005. Medlemskort må vises. Vi håper mange vil finne veien til teatrets forestillinger. Brev er sendt til alle folkeakademier.
[08.09.05] Riksteatrets program

Hvilket år er det i år?
Hvert år markeres en rekke jubileer. Noen av disse finner du samlet her. Kanskje finnes det et jubileum som fortjener en lokal markering?

Årsmøtet i laget eller foreningen
Det er tid for årsmøte - lagets kanskje viktigste arrangement. Det er nå det nye styret skal velges og det kommende års planer skal diskuteres. Med en ryddig saksgjennomgang blir møtet grunnlaget for både fornyelse og økt engasjement i laget. Les mer

Materiell
Bestill materiell her på nettet hvis du representerer et Folkeakademi som trenger brosjyrer, plakater og billetter m.m. til den daglige driften. Bestill her

Merke for samarbeid
Når Folkeakademiet er medarrangør skal akademiets logo være med i annonse og på plakat etc. Merket finnes som klistremerke og som digital logo. Etter å ha lastet ned digital versjon kan oppløsningen oppjusteres til 200dpi for bedre kvalitet.

Håndbok for tillitsvalgte i Folkeakademiet
Nå kan du laste ned 7 kapitler fra "Håndbok for tillitsvalgte". I håndboken finner du nyttig organisasjonsstoff for akademiets tillitsvalgte, men også akademiets organisasjonsmedlemmer og andre arrangører vil finne stoff av interesse her.
Les mer

Statens reiseregulativ
Regulativet benyttes for å beregne refusjon av utlegg til reise/kost/overnatting for oppdragstaker, f.eks. foredragsholder eller artist. Det oppjusterte regulativet gjelder fra 1.4.2002 og innebærer flere endringer når det gjelder bl.a. kostgodtgjørelse (oppdatert 3. mai 2002) og bruk av egen bil. Les mer

Folkeakademiets nettkatalog, Kulturmenyen
Vår nye kulturformidlingskatalog, Kulturmenyen, inviterer til direkte kontakt mellom arrangør og artist/foredragsholder. Velg blant flere hundre ulike programtilbud. Tjenesten er gratis. Mer

Den kulturelle skolesekken
27.03.2003: Kva skjer med Den kulturelle skulesekken?
20.12.2002: Åpen høring i kulturkomiteen
21.08.2001: Den kulturelle skolesekken

Nyttige sider på Internett

Nye lenker kan foreslås her.

Stat og kommune
Kulturportaler
Musikk
Teater
Litteratur
Voksenopplæring
Økonomi
Mulige samarbeidspartnere
Tema


 
Stat og kommune

ODIN
Offentlig dokumentasjon og informasjon i Norge. Bl.a. oversikter over
Regjering og departementer, samt nyheter, pressemeldinger og publikasjoner. 

norge.no
En stor samling lenker for stat og kommune. Også med lenkesamlinger for endel aktuelle tema og målgrupper.

St meld nr 27 (1996-97)
Om statens forhold til frivillige organisasjoner

NOU 1998: 18 - Kap. 9: Frivillig sektor

Norsk Kulturråd

Norsk Kulturforum (NOKU)

Kulturforbundet

Den elektroniske kommunenøkkelen
Dekker både fylke og lokalkommune. Her kan du finne opplysninger om
administrativ og politisk ledelse, nøkkeltall og regionale linker. Innholdet
varierer noe fra kommune til kommune.Oppdateres 2 ganger pr uke av
Kommuneforlaget. 


 
Kulturportaler

Kulturnett Norge
Nettverk for kulturtjenester på Internett, men også med magasin samt annen generell kulturrelatert informasjon som ikke fanges opp i de andre nettene.

Kulturkanalen Pluto
Her finner du kulturinstitusjoner, oversikter og magasiner for å nevne noe. Fra
menyen kan nevnes Barna, Litteratur, Media, Museer, Musikk, Oppslagsverk,
Scenekunst og Kultursøk. 


 
Musikk

Rikskonsertene

TONO
Alt du trenger å vite om rettigheter, vederlag og TONOs tariffer. 

Ballade
Norsk musikkinformasjons nettavis

Musikk.no
Nyheter

Folk og Dans
Med Norsk Folkemusikkatalog, ved Norsk Folkemusikk- og Danselag og Norsk Folkemusikkformidling.
 
 


 
Teater

Teaternett
Nyheter, forestillinger, teatergrupper, skuespillere, utdanning m.m.

Riksteatret


 
Litteratur

Litteraturnettet
Et initiativ fra Den norske Forfatterforening

Biblioteknett Norge
Nettverk for alle biblioteker i Norge. 

Norsk Forfattersentrum


 
Voksenopplæring

Studieforbundet Populus
Folkeakademienes Landsforbund er medlem av Studieforbundet Populus, og Folkeakademiet lokalt kan få støtte til studievirksomhet. Søknad og dokumentasjon går direkte mellom Populus og lokal arrangør.
 

Voksenopplæringsforbundet

Studieforbundet for Folkeopplysning

Tunet
Møteplassen for voksenopplæring på Internett. Her finner du informasjon om
hva som skjer på voksenopplæringsfeltet akkurat nå, og du kan dessuten delta
i diskusjoner etc. 

Kursoversikten

Skolenettet

Folkeuniversitetet


 
Økonomi

Skatteetaten: For frivillige og ideelle organisasjoner

Skatteetaten: Taxing foreign artists in Norway

Helse og Rehabilitering
Støtter helsefremmende prosjekter. Folkeakademiene har fått støtte til flere viktige prosjekter, som bl.a. trafikkteateret Rødt Lys

Hundreårsmarkeringen-Norge 2005 as (Norge 2005)
Tilskuddsordning øremerket prosjekter som fokuserer på tusenårsskiftet og på 100-årsjubileumet for unionsoppløsningen i 2005. (tidligere Norge2000 AS)

FriFond
Prosjektstøtte, fortrinnsvis til tiltak innen teater, musikk eller for barn og unge.

Ung i Europa
EU's ungdomssatsning gir tilskudd til ungdomsprosjekter, både samarbeidsprosjekter og lokale tiltak - også i Norge.

 
Mulige samarbeidspartnere
Oversikten viser først og fremst organisasjoner med et landsdekkende nettverk, og hvor lokallag noen steder samarbeider med Folkeakademiet.

Den norske turistforening

Det norske hageselskap

FNs program for frivillige (UNV)

Frisam

Noregs mållag

Noregs ungdomslag

Norges bondekvinnelag

Norges bondelag

Norges bygdeungdomslag

Norges husflidslag

Norges jeger og fiskerforbund

Norges kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kross

Norges velforbund

Norsk lokalhistorisk institutt (NLI)
 


 
Diverse tema

Den kulturelle skolesekken
Fra skoleåret 2001/02 - tiltak for å gi elever i grunnskolen lettere tilgang til kunst- og kulturopplevelser.
 

Museumsnett Norge
Nettverk for alle museer i Norge, knyttet opp mot et tilsvarende europeisk
nettverk. 

Du Store Verden!
Program for denne flerkulturelle storsatsingen, hvor Folkeakademienes Landsforbund er medlem, og hvor deler av vår organisasjon deltok med turneer og enkeltprogram da Du Store Verden! ble lansert høsten 1998.

:Stopp Volden

Lokal Agenda 21: Sammen om miljø og utvikling

2001: Frivillighetsåret, språkåret og Garborg-året

Kulturbrevet 2001

Værvarsel
Hvilket vær er varslet for dagen i dag? 

Statens kartverk
Velg Norgesglasset for søkbart kart

CapLex
Cappelens gratis leksikon på nett

© FAL 2001